Formulář odstoupení od smlouvy

Tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Název zboží______________________________________________________________
                                                                         
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
                             
________________________________________________________________________

Číslo objednávky:_________________

Datum objednání:_________________

Datum obdržení:__________________

Cena vráceného zboží:______________________

Jméno a příjmení: _______________________________________

Adresa: ________________________________________________________________

                                             
Číslo účtu pro
vráceni platby:_______________________________________

Místo a datum: ______________________________________


 

 

______________________________________________
Podpis spotřebitele

 

Vyplněný formulář posílejte na email před odesláním zboží: info@brahunting.eu.

Zboží můžete vyměnit i vrátit na adrese:

Bra Hunting, OC Chrpa, Krejnická 2021/1, Praha 4, 148 00