Reklamační list

Bra Hunting s.r.o. reklamační list ke stažení

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího

na adrese: Bra Hunting, OC Chrpa, Krejnická 2021/1, Chodov, 148 00, Praha 4.

Kupující je povinen neprodleně prodejce o zjištění vady informovat zasláním písemného požadavku na uplatnění reklamace, nejlépe společně se zasláním vadného zboží. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu Prodávajícího. 

Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.

brahunting.eu